16 Nisan 2018 Pazartesi

Akademiada 9 Uluslararası Sanat Akademisi Sergisi Açılıyor


Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin geleneksel uluslararası etkinliği AKADEMİADA 9 açılacak sergi ile sonlandırılıyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan Dekan Vekili Doç. Erdal Aygenç şunları söylemiştir:
“9 Nisan’da başlayan ve yoğun bir tempo ile devam AKADEMİADA 9, 18 Nisan Çarşamba günü saat 16.30 da YDÜ Araba Müzesi’nde açılacak sergi ile kapanışını gerçekleştirecektir. Sergide davetli akademisyen-sanatçılar Yıldız Doyran, Elif Varol Ergen, Birsen Giderer, Hakkı Engin Giderer, Nil Köken, Mehmet Örs, Lütfi Özden, Mahmut Öztürk ve Ilgaz Topçuoğlu’nun etkinlik süresince fakültemiz resim atölyelerinde ürettikleri eserler yer alacaktır.
Bu yıl için çalışma alanı “Resim” sanat dalı olan etkinliğe katkıları ve destekleri nedeni ile başta Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanımız Doç.Dr. İrfan Günsel olmak üzere tüm üniversite yönetimine;  belirli zaman diliminde yüksek bir enerji ile bilgi, birikim ve deneyim paylaşımının yaşandığı Akademiada katılımcılarına; özverili çalışmaları için Fakültemiz öğretim elemanlarına ve idari personeline teşekkür ederim.”
Sergi YDÜ Araba Müzesi’nde 20 Nisan 15.00’e kadar izlenebilecektir.6 Nisan 2018 Cuma

Sanatçı Akademisyenler

E. Yıldız Doyran

E. Yıldız DOYRAN 1964 yılında Hopa’da doğdu. 1986 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nde araştırma görevliliği görevini yürütürken Yüksek Lisans derecesini aldı. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Resim Bölümü’nde Doktora derecesini aldı. Sonra . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. 2006 yılında Doçentlik ünvanını alan Doyran, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde çalışmaya başladı. Profesörlüğünü Gazi Üniversitesi’nde alan sanatçı, 2014 yılına kadar burada çalıştı. 2014 yılında Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak çalışmaya başladı. Halen bu görevine devam etmektedir.

Doyran’ın sanatının köklerini doğa ile modernizmden miras kalan postmodern kavramlar beslemektedir. Onun resim, fotoğraf ve enstalasyonlarında sezgi, tecrübe, anlık yaşantıların sonuçlarındaki yoğunlukların ifadesi arandığı görülmektedir. Eserlerinde sürekli olarak kendi kendine yeten insanın doğadaki mücadelesi ve sistemle oluşturduğu varoluş çelişkileri sorgulanmaktadır.
Doyran onüç kişisel sergisinin yanısıra, birçok ulusal ve uluslararası sergiye katılmıştır. Sanatçı kuruluşundan günümüze Uluslararası Kooridor Sanatçıları arasında yer almaktadır.


Elif Varol Ergen
Ankara’da doğdu. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde tamamladı. 2003 yılında “Uzakdoğu Kültüründe ‘Japonya Örneğinde' Çizgi Roman Sanatının Gelişimi” isimli yüksek lisans tezini, 2009’da “Soyut Kavramların Öğretilmesinde Resimli Çocuk Kitapları” isimli Doktora çalışmasını bitirdi. Doktora tezinin uygulama araştırmaları için Belçika Hogeschool Gent Güzel Sanatlar Akademisi Grafik bölümünde eğitimine devam etti. Japonya Fusion Art Foundation tasarım sergisi ve Goethe Enstitüsünün Suzanne Jaschko yönetiminde düzenlediği çalıştay kapsamında ‘İkinci Kapı” isimli konteyner sergisinin küratörlüğünü üstlendi.(Cer Modern) Yurt içi ve yurt dışında pek çok sergi, fuar ve müzayedede işleri yer aldı. Halen H.Ü. G.S.F. Grafik Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve sanat çalışmalarına devam etmektedir. 
Birsen Giderer

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü Öğretim Üyesi

Hakkı Engin Giderer

Prof. Dr. Hakkı Engin Giderer 1959 yılında İstanbul Bakırköy’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Bakırköy’de tamamladı. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Sanat Eğitimi alanında doktora diplomalarını aldı. Akademik kariyerine 2007 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak başladı. Aynı üniversitede senato üyeliği, bölüm başkanlığı ve dekan yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2010 yılında plastik sanatlar alanında doçent unvanını aldı. 2015 yılından beri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde profesör kadrosuyla ve bölüm başkanı olarak çalışmaktadır. A.B.D., G. Kore, İspanya, Almanya, Çek Cumhuriyeti  ve İtalya’da  bilimsel toplantılara katılmış olan Giderer’in resim kuramıyla ilgili “Resmin Sonu” adlı kitabının yanı sıra yazarlığını ya da  resimlemesini yaptığı 8 çocuk kitabı bulunmaktadır. Sanat ve resim alanında ulusal hakemli dergilerde, ulusal bilimsel toplantıların kitaplarında, sergi kataloglarında ve sanat dergilerinde 30 adet yayını vardır. Doç.Dr. Hakkı Engin Giderer biri yurt dışında olmak üzere 10 kişisel sergi açmış, çok sayıda uluslar arası ve ulusal karma sergiye katılmıştır. 2013 yılında devlet bursu alarak Berlin Weissensee Üniversite’nde taşbaskı atölyesinde çalışmıştır. Resim alanında 3 ulusal ödülü bulunan Giderer’in ayrıca edebiyat alanında  2 şiir kitabı, edebiyat üzerine makaleleri ve 1 ulusal ödülü bulunmaktadır.
Nil Köken

2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. 2003’te aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. “Plastik İmgelerle Yol ve Yolculuk” konulu Sanat Eseri Raporuyla Yüksek Lisans programını 2005 yılında, “Düşsel Bahçe Resimleri” konulu Sanat Eseri Raporuyla Sanatta Yeterlik Programını 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalında tamamladı. Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Yedi kişisel sergi açmış ve çok sayıda ulusal ve uluslararası karma sergiye katılmıştır.

Mehmet Örs

1977 yılında Burdur'da doğdu, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu, 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana sanat Dalı’ndan “Resimde Ahlakdışılık” isimli tez çalışmasıyla Yüksek Lisans Derecesi, 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana sanat Dalından “Günümüz Toplumunda Sanat ve Reklam Arasındaki Geçişgenlikler” isimli tez çalışmasıyla da Sanatta Yeterlik derecesi aldı. 2001 yılından bu yana aynı bölümde Duvar Resmi Atölyesinde; mozaik, fresko, vitray ve duvar resmi teknikleri üzerinde yoğunlaşarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2007-2008 öğretim yılında Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu Erasmus Programı kapsamında, Çek Cumhuriyeti Jan Evangeliste Purkyn University’de bir dönem Baskı Resim teknikleri (özellikle Litografi)  alanında araştırmalarda bulunarak çalışmalarını sürdürmüştür.Lütfi Özden

1974 Manavgat’ ta doğdu. 1993 Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Lisans eğitimine başladı. 1997 Lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine başladı. 1999 Aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2001 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde “Eleştirel Yaklaşımla Kentsel Yaşamdan Plastik Çözümlemeler” isimli tez çalışmasıyla Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2002 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Sanatta Yeterlik Eğitimine başladı. 2006 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde “Beden ve Mekan” konulu tez çalışmasıyla Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. 2006 Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak atandı. 2007 Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Yardımcı Doçent olarak atandı. 2016 Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım Ve Mimarlık Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı.      

        


Mahmut Öztürk
1959 Ankara-Haymana’da doğdu. 1982 - Ankara-Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 1990 – Anadolu Üniversitesinde Yüksek Lisans Programını “Antik Figürün Resimlerimde Model ve Mankenlerle Yansıtılması” başlıklı tezi ile tamamladı. 1994 - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. 1995 - Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde “Figüratif Lirik Devinim” başlıklı Doktora –Sanatta Yeterlik- tezini tamamladı. 1996 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2006- Doçent oldu. 2014-Profesör oldu. Halen aynı bölümde Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.
32’ i yurt içinde, 2’si yurtdışında (Gürcistan ve Almanya) olmak üzere şu ana kadar toplam 34 kişisel sergi açtı. 1990’dan bu yana 200’ün üzerinde ulusal ve uluslararası karma, grup ve yarışmalı sergilere katıldı. Toplam 4 Ödül aldı ve pek çok özel, resmî ve yurtdışı koleksiyonlarda yapıtları bulunmaktadır.  Halen aktif olarak, Uluslararası AGESD (Anadolu Geleneksel El Sanatları Derneği) Kurucu Üyesi, (ANKÜSAD), UPSD, BRHD, GESAM, SEDER ve GÖRSED üyesidir.  Ülfet Ilgaz Özgen Topcuoğlu

1983’ de Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 1987’de Hacettepe Üniversitesi, Soyal Bilimler Enstütüsü, Resim Anasanat Dalında tamamladı. 1994’de Sanatta Yeterlik Programı’nı Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstütüsü, Resim Anasanat Dalında tamamladı.
2000 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası grup sergileri ve kişisel sergiler açmıştır. Toplam beş ödülü bulunmaktadır.